SOLIDARITET OG ETISK HANDEL

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

  • følge opp Lillehammer kommunestyres vedtak (31.mars 2011) om at Lillehammer skal bli Fairtrade-kommune (Fairtrade er en internasjonal og kommersielt uavhengig sertifiseringsordning som skal sikre arbeiderne gode arbeids- og leveforhold, og forbrukeren kunnskap om hvordan maten er produsert)
  • være representert i styringsgruppa for Fairtrade-arbeidet i Lillehammer kommune
  • arbeide for økt bevissthet omkring etisk forbruk i all kommunal virksomhet