SENTRUMSUTVIKLING OG DET OFFENTLIGE ROM

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

 • skrinlegge alle planer om utvidelse av kjøpesentrene Strandtorget og Kremmerhuset
 • at kommunen støtter initiativtakere for kunst, kultur og samhandling
 • støtte lokal næring som ønsker å legge til rette for salg av nærmat og kultur
 • begrense kommersialisering og reklame for næring som ikke er bærekraftig
 • ha områder ute og inne hvor lokale produsenter kan få selge sine produkter og dele av sin erfaring
 • ha et mer aktivt og levende Stortorget, gjerne med avgiftsfrie salgsplasser
 • regulere leiepriser på en slik måte at kunst- og kulturvirksomheter, ungdomsklubber og allaktivitetshus kan etablere seg mer sentralt
 • skape et sterkere folkestyre gjennom debatt- og diskusjonsareaner, for eksempel på biblioteket
 • legge til rette for en by med en økologisk og bærekraftig profil
 • gjøre sentrum enda mer tilgjengelig for funksjonshemmede ved å følge opp krav til hus- og bygårdseiere i sentrum
 • støtte eksisterende trivselsskapende tiltak i sentrum
 • ha et reklamefritt sentrum, utenom ved lokale arrangementer og opplevelsestilbud