PROGRAM 2015-2019

HOVEDMÅL

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

...

Bærekraftig utvikling - klima og miljø

Vi legger livsgrunnlaget til grunn for alle våre politikkområder.

...

Solidarisk handel - Åpenhet i innkjøp

Lillehammer kommune kan bidra til å gjøre lokalsamfunnet og verden til et bedre sted og nå klimamål gjennom sine innkjøp og investeringer.

...

Bærekraftig kommuneøkonomi

Vi tror at vi i framtiden må bli flinkere til å ta vare på hverandre og miljøet innenfor trangere rammer. Miljøpartiet De Grønne vil at kommunen skal stimulere t...

Kommune- og samfunnsutvikling

Lillehammer er en god kommune å bo i. Vi ønsker en utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

...

Skole og oppvekst

Barna representerer framtiden. Derfor er en god og trygg barndom for alle en hovedmålsetting for Miljøpartiet De Grønne.

...

Kultur, fritid, samhold og mangfold

Miljøpartiet De Grønne vil at kultur tas på alvor som samfunnskraft og nødvendig fundament i samfunnet, både i skoleverket og ellers.

...

Helse og omsorg

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer ser mennesket som en helhet hvor kropp, sinn og livssituasjon må sees i sammenheng.

...

Næringsliv

Næringslivet vil spille en viktig rolle på løsningene for det grønne skiftet.

...