MILJØSERTIFISERING

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

  • støtte Lillehammer kommunes arbeid for miljøfyrtårnsertifisering av offentlige og private virksomheter
  • fremme forslag om at Lillehammer kommune arbeider for den internasjonale og mer omfattende sertifiseringsordningen ”Grønt Flagg” i barnehager og grunnskole