JORDVERN

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

  • arbeide for at eksisterende jordbruksareal i Lillehammer kommune blir holdt i hevd som jordbruksjord
  • særlig hindre nedbygging av matkornjorda fra Skikstadjordet til Storhove