INNHOLD I SKOLEN

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

  • styrke kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet ellers ved å la elevene få utføre samfunnsnyttige oppgaver som ledd i undervisninga
  • arbeide aktivt mot den økende fremmedgjøringen overfor landbruk
  • inkludere gårdsbesøk i skolehverdagen i langt større grad
  • at alle skoler i Lillehammer skal få en økologisk skolehage og utnytte denne i undervisningen
  • styrke undervisningen i praktiske fag for øvrig
  • at alle skoler arbeider aktivt med bevisstgjøring omkring mat og helse, overfor både barn og foreldre
  • at skoler og barnehager i Lillehammer skal arbeide med ”Grønt Flagg” eller tilsvarende prosjekt som kombinerer miljøpedagogikk og praksis
  • opprettholde alle barne- og ungdomskolene i kommunen