HELSE OG TRIVSEL

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

  • styrke Lillehammer helsestasjon
  • utvide åpningstida til helsestasjonen for ungdom
  • ha helsesøster på skolene som et lavterskeltilbud til ungdom
  • styrke forebyggende rusarbeid, særlig blant ungdom
  • fortsatt bevare arbeidstreningstilbudet ”Jobben”
  • gi eldre og pleietrengende større innflytelse over sin egen tilværelse, ved mulighet for valg av bosted, aktiviteter og type hjelp
  • oppfordre skolene til å skape bevissthet omkring sunn, økologisk og kortreist mat, samt vegetariske alternativer, først og fremst gjennom faget Mat og helse
  • fullføre ”Tverrløypa” slik at turløypa nord-sør i endelig blir hel