DYREVELFERD

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

  • støtte etablering av hjelpesentre for hjemløse dyr i Lillehammer
  • at kommunen skal gi økonomisk støtte til ideelle organisasjoner som driver behandling og omplassering av dyr