ARTSMANGFOLD

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil

  • sikre vern av områder som huser truede arter
  • hindre utbygging og annen aktivitet nær Lågendeltaet