Nyheter

Kategori: Politikk

Næringsliv

Næringslivet vil spille en viktig rolle på løsningene for det grønne skiftet.

...

Helse og omsorg

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer ser mennesket som en helhet hvor kropp, sinn og livssituasjon må sees i sammenheng.

...

Skole og oppvekst

Barna representerer framtiden. Derfor er en god og trygg barndom for alle en hovedmålsetting for Miljøpartiet De Grønne.

...

Kommune- og samfunnsutvikling

Lillehammer er en god kommune å bo i. Vi ønsker en utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

...

Bærekraftig kommuneøkonomi

Vi tror at vi i framtiden må bli flinkere til å ta vare på hverandre og miljøet innenfor trangere rammer. Miljøpartiet De Grønne vil at kommunen skal stimulere t...

Bærekraftig utvikling – klima og miljø

Vi legger livsgrunnlaget til grunn for alle våre politikkområder.

...

HOVEDMÅL

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

...