Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Partiet som sier ja!

Leserinnlegg av Camilla Lunt Nordstrand 16. august 2017

...
Miljøpartiet De Grønne

GRØNN VALGVAKE!

11. september faller folkets dom! Følg valgsendingene i godt selskap på BB Lydverket.

...

GRØNNE DAGER

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer arrangerte i 2015 sine første “Grønne Dager” som en del av valgkampen sin. Vi vil selvfølgelig jobbe for grønne id...

NY HJEMMESIDE!

Nytt valg, nye muligheter!

...

PROGRAM 2015-2019

Vi har det mest ambisiøse programmet på Lillehammer, og vi lover å følge opp det vi går til valg på. 

...

VÅRE KANDIDATER 2015

Endelig er det kommunevalg, og vi stiller med Lillehammers lengste liste.

...

Næringsliv

Næringslivet vil spille en viktig rolle på løsningene for det grønne skiftet.

...

Helse og omsorg

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer ser mennesket som en helhet hvor kropp, sinn og livssituasjon må sees i sammenheng.

...

Kultur, fritid, samhold og mangfold

Miljøpartiet De Grønne vil at kultur tas på alvor som samfunnskraft og nødvendig fundament i samfunnet, både i skoleverket og ellers.

...

Skole og oppvekst

Barna representerer framtiden. Derfor er en god og trygg barndom for alle en hovedmålsetting for Miljøpartiet De Grønne.

...

Kommune- og samfunnsutvikling

Lillehammer er en god kommune å bo i. Vi ønsker en utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

...

Bærekraftig kommuneøkonomi

Vi tror at vi i framtiden må bli flinkere til å ta vare på hverandre og miljøet innenfor trangere rammer. Miljøpartiet De Grønne vil at kommunen skal stimulere t...

Solidarisk handel – Åpenhet i innkjøp

Lillehammer kommune kan bidra til å gjøre lokalsamfunnet og verden til et bedre sted og nå klimamål gjennom sine innkjøp og investeringer.

...

Bærekraftig utvikling – klima og miljø

Vi legger livsgrunnlaget til grunn for alle våre politikkområder.

...

HOVEDMÅL

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

...