Fotocredit:

Solidarisk handel – Åpenhet i innkjøp

Lillehammer kommune kan bidra til å gjøre lokalsamfunnet og verden til et bedre sted og nå klimamål gjennom sine innkjøp og investeringer.

juli 26, 2015

- Lillehammer kommune kan vise større ansvar gjennom investeringer i grønne fond. Når Lillehammer kommune investerer, bør det alltid ligge gode retningslinjer for etikk og bærekraft til grunn.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å oppmuntre innbyggere til å ta gode valg når de handler. Kommunen og det offentlige må gå foran som et godt eksempel for å vise vei.

Vi er stolte over at Lillehammer er sertifisert som Fairtrade-kommune. Satsingen på handel som sikrer gode lønnsvilkår, gir barn skolegang, stiller krav til helse, miljø og sikkerhet og fremmer bærekraftig og dyrevennlig produksjon, er noe vi mener Lillehammer må forplikte seg til. Derfor bør vi også bli medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH), og satse mer på økologiske innkjøp.

Et av våre første forslag var å gjøre Lillehammer til en skatteparadisfri-kommune. Vi mener kommunen må gå foran i arbeidet mot skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet. Hvert år forsvinner flere milliarder kroner ut av Norge. Dette er penger som kunne bidratt til å bygge opp infrastruktur, gi bedre skole, helsevesen og styrket det offentlige på flere områder. Gjennom anbudsrunder kan kommunen stille etiske krav til bedrifter rundt åpenhet i økonomien. Kommunen bør bli med i Transparency International.

Teknologien som vi har gjort oss avhengig av, blir ofte produsert under uverdige forhold, og med stor miljøbelastning. Kommunen bør tenke nytt i forhold til innkjøp og bruk av teknologiutstyr. Det finnes flere gode løsninger på dette, blant annet Greentech, som samler inn og bygger om brukt datautstyr. Slike ordninger vil gjøre informasjonsteknologien billigere, og det vil bli mulig å gi mer og bedre utstyr til blant annet grunnskolen. Kommunen kan også skape bedre delingskultur og mer åpenhet gjennom satsing på åpen kildekode og fri programvare.

Lillehammer kommune kan vise større ansvar gjennom investeringer i grønne fond. Når Lillehammer kommune investerer, bør det alltid ligge gode retningslinjer for etikk og bærekraft til grunn.

De nasjonale mål for økologisk landbruk er 15%. Gjennom innkjøp kan kommunen bidra til å nå de nasjonale målene og støtte lokalt landbruk. Vi vil også undersøke om det er mulig å få tak i frukt og grønt billig av typen som sorteres ut, men er fullt brukbar, slik som vårt forslag om «snål frukt i skolen». Dette kan brukes på skolekjøkken, sikre fruktordning i skolen og gis til institusjoner som Helsehuset. På denne måten kan kommunen bidra til sunnere livsstil og samtidig redusere matsvinn.

 

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil:

  • styrke Fairtrade-satsingen og bli medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH).
  • stille strenge krav til innkjøp og investeringer, og bidra til at kommunen blir en del av løsningen på klimaspørsmålet.
  • kjøpe inn mer bærekraftig teknologi gjennom Greentech eller lignende, og på den måten sørge for flere datamaskiner i grunnskolen.
  • satse på åpen kildekode og fri programvare, for å bedre sikkerhet og skape en delekultur.
  • bidra til at Norge når nasjonal satsing på økologisk mat og øke det kortreiste, vegetariske og veganske tilbudet i det offentlige.
  • innføre tiltak mot matsvinn, blant annet gjennom “nudging”.
  • følge opp kommunens klima- og energiplanen, og jobbe for å få en klimanøytral kommune uten kjøp av kvoter.
  • at anbudsprosessen skal prioritere bedrifter som tar i mot lærlinger eller praktikanter.
  • Bidra til at anbud på matinnkjøp fører til flere innkjøp av produkter og tjenester fra lokale grønne produsenter.