Partiet som sier ja!

Leserinnlegg publisert på gd.no 16. august 2017
Av Camilla Lunt Nordstrand, medlem av Miljøpartiet De Grønne Lillehammer

Det er ingen tvil om at vi står foran store endringer i norsk økonomi, med stadig synkende oljepriser, og dermed stort tap av antall arbeidsplasser. De siste årene har oljenæringen mistet 40-50.000 stillinger. Vi kan ikke lenger lukke øynene og håpe at oljen skal redde oss. Vi må tenke alternativt. Nye jobber må skapes, innenfor andre næringer. Miljøpartiet De Grønne vil fase ut olje- og gassindustrien på en ansvarlig måte over en 15-årsperiode.

Vi sier ja til nye grønne næringer, og vil legge til rette for skaperglede, gründervirksomhet, innovasjon og teknologiutvikling. Samtidig vil vi bruke det enorme handlingsrommet som oljeinntektene har gitt til å investere i en miljøvennlig framtid. For å lykkes med et grunnleggende grønt skifte er vi avhengig av at innbyggerne og næringslivet er med. Derfor vil Miljøpartiet De Grønne bruke skatter og avgifter til å premiere miljøriktige valg, samtidig som vi vil bruke skattesystemet til å omfordele og redusere økonomisk ulikhet.

Vi sier ja til prøve ut en ordning med klimabelønning hvor inntekter fra enkelte avgifter deles ut igjen til innbyggerne. En klimabelønningsmodell innebærer at bruk av fossil energi pålegges en progressiv avgift over tid. Slik får samfunnet tid til å omstille seg til det grønne skiftet. Å leve miljøvennlig vil da lønne seg, mens det motsatte vil koste. Midlene som kommer inn vil fordeles likt mellom innbyggerne. Tenk hvor motiverende det vil være å få utbetalt en miljøbelønning, f.eks. over skatteseddelen!

Vi sier ja til at den som forurenser mer enn gjennomsnittet må betale inn mer i avgifter enn hun eller han får tilbake, mens den som forurenser mindre enn gjennomsnittet får utbetalt mer enn vedkommende har betalt i avgifter.

Miljøpartiet De Grønne vil også gjøre det enklere for alle å leve miljøvennlig, ved å kutte avgifter på en rekke produkter, blant annet: økologisk mat, frukt og grønt, kollektivtransport, ENØK-tiltak, solcellepaneler, og reparasjoner, gjenbruk og resirkulering.

Vi sier ja til å belønne miljøvennlige valg. Vi sier ja til en grønnere framtid!