Fotocredit:

Næringsliv

Næringslivet vil spille en viktig rolle på løsningene for det grønne skiftet.

juli 27, 2015

- Lillehammer kommune må legge til rette for at grønne gründere velger seg vår kommune. I det grønne skiftet trenger vi flere som vil vise vei til et mer bærekraftig samfunn.

Arbeidsplasser i det private og offentlige er det som sikrer kommunen skatteinntekter og som bidrar til å utvikle byens infrastruktur og de offentlige tjenestene. Lillehammer kommune må legge til rette for at grønne gründere velger seg vår kommune. I det grønne skiftet trenger vi flere som vil vise vei til et mer bærekraftig samfunn.

På en klode med stadig økende befolkningsvekst vil selvforsyningsgrad og jordvern ha mye å si for å sikre nok mat til alle. Vi mener Lillehammer må ta sin del av ansvaret når det kommer til å bevare dyrkbar jord. Vi ønsker også mer foredling og salg av lokale landbruksprodukter. Kommunen kan gjøre mer for å sikre det nasjonale mål om 15% økologisk jordbruksproduksjon.

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer vil:

  • opprette et fond hvor grønne gründere som vil etablere seg i byen eller legge om til en bærekraftig drift kan søke oppstartsmidler.
  • støtte uavhengige innovasjonssentre, etter mønster av for eksempel FabLab, der potensielle gründere får muligheten til å utvikle sine ideer til fysisk prototyp innen kreative og kulturelle yrker, eller yrker som satser på reparasjon og deling.
  • støtte en videreutvikling av Fabrikken for virksomheter innen kunst, kultur- og opplevelse.
  • styrke Lillehammer som filmby etter modell fra Aarhus i Danmark.
  • at kommunen etablerer et tettere samarbeid med Høgskolen på Lillehammer og de yrkesfaglige linjene på videregående.
  • skape et bedre samarbeid mellom lokale bedrifter, forskningsmiljøene og grunnskolen.
  • jobbe mot den bilbaserte handelen og fokusere på sentrumsnære tiltak.
  • jobbe for å ruste opp jernbanen på en måte som gjør at industri kan levere og motta flere varer på tog.
  • jobbe for at det ikke blir søndagsåpne butikker.
  • jobbe for at Ikomm tilfredsstiller kravet til “egenregi” og blir en grønn spydspiss i IT-bransjen.