Fotocredit:

HOVEDMÅL

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

juli 26, 2015

- Lillehammer er sterkt presset økonomisk, men vi skal finne løsninger som fremmer livskvalitet, miljø og folkehelse, samtidig som det er gunstig for kommuneøkonomien.

Våre prinsipper er tuftet på solidaritet med alle mennesker som lever i dag, de som kommer etter, dyr og naturen. Vi ønsker å videreføre det gode grunnlaget vi har lagt gjennom de fire årene vi har sittet i kommunestyret. En stemme til oss vil støtte vårt arbeid for mer rettferdig og etisk handel, flere tiltak som “green nudging”, “snål frukt i skolen” og bedre dyrevelferd. Lillehammer er sterkt presset økonomisk, men vi skal finne løsninger som fremmer livskvalitet, miljø og folkehelse, samtidig som det er gunstig for kommuneøkonomien.

– Tenk nytt, stem Grønt!