Torbjørn Dahl

3. kandidat, forhåndskumulert, kommunestyrerepresentant

- Jeg brenner for folkestyre, natur og miljø og ønsker å bidra til at Lillehammer blir en enda bedre kommune å bo i. Klimapolitikk og bærekraftig forvaltning er viktige arbeidsområder. Landbruket må styrkes og klimautslippene må reduseres. Mangfold, toleranse og dialog er viktige stikkord for en mer inkluderende kommune.