Monica Rønning

4. kandidat, forhåndskumulert, masterstudent i miljøpsykologi

- Et bærekraftig samfunn er også et varmere, rikere og smartere samfunn, der livskvalitet settes foran økonomisk vekst og ressurser brukes mer fornuftig.