Knut Ivar Hestås

1. kandidat, forhåndskumulert, miljøarbeider

- De grønne løsningene for å skape en verden som ikke bruker mer ressurser enn den produserer finnes i lokalsamfunnet. Jeg vil være med på å gjøre Lillehammer ledende på grønn kommunepolitikk i Norge.