Grønn skravling

Hver måned kan du finne noen å prate med - om alt som er grønt. Helt uformelt, kom og gå som det passer. I april skravler vi med hverandre på Café Stift den 28. april, og vi lover samtalepartnere fra 20.00 og utover kvelden.

Disse skravlekveldene er initiert av MDG Lillehammer og vi håper på at lokallagets medlemmer har lyst til å bli bedre kjent med hverandre, men vi håper også på å treffe grønne folk av alle slag, alle partitilhørigheter og med alle slags grønne hjertesaker. Formålet er rett og slett å sørge for at alle med grønt engasjement kan finne likesinnede.