MØTER

Oversikt over medlemsmøter og grønne middager høsten 2011

Medlemsmøter

Tirsdag 25/10 kl 18.30

Tirsdag 08/11 kl 18.30

Tirsdag 22/11 kl 18.30

Tirsdag 06/12 kl 18.30

Medlemmer oppfordres til å komme med innspill og delta i debatt, men det er kun styret som har stemmerett.
Forslag til saker sendes til mdg@lillehammer.com i god tid før møtet. Sted finner du i møteinnkallingen
 

Last ned møteinnkalling og referater
Møteinnkalling
Referater

Grønne middager

Grønne middager er åpent for alle medlemmer. Det vil bli servert mat (drikke må man ta med selv). Det vil bli anledning for å ta opp politiske saker i en løs og ledig form, samt bli bedre kjent med medlemmene.

Torsdag 10.november
Torsdag 10.desember (ny dato!)